برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین کناری پشت ریگی

نام : امیر حسین کناری پشت ریگی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / چابهار
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : کرمان / بم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 99
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جواب ندادم لطفا اس بدید جواب میدم