برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین نیا قیصری

نام : امیر حسین نیا قیصری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : قهرمان دودانگه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :