برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین نوری زاده

نام : امیر حسین نوری زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

فقط با مرزبانی عوض میکنم