برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین قنبری

نام : امیر حسین قنبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : لشکر 58
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

رسته پیاده ورودی برج 11 سال 98