برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین شکری

نام : امیر حسین شکری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۶۴
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ماه خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :