برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین بهمنی

نام : امیر حسین بهمنی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
استان محل خدمت : کرمانشاه / كنگاور
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سرباز فرمانداری کنگاورم 2ماه کسری داره ب علت مشکلات شخصی باید برم همدان هرکدوم از شهرستاناش باشه فرق نمیکنه