برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر جهاندیده

نام : امیر جهاندیده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :