برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر بهره مند مهربانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : شاهرود
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزامی 19/7/98
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :