برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر بزازی

نام : امیر بزازی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

پرستار هستم و برای جا به جایی پرستار یا فوریت یا علوم ازمایشگاه لازم هست