برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر اکبرپورغازانی

نام : امیر اکبرپورغازانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / كليبر
پادگان محل خدمت : پاسگاه مرزبانی جانانلو
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / جلفا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

درخواست انتقالی از پاسگاه مرزبانی جانانلو به مرز بانی جلفا یا جایی نزدیک به تبریز