برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر اقوامی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : گروه ۲۲ توپخانه شهر رضا
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :