برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرناصر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : خرداد۹۸،
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جای خوبیه ازدست ندید درزمن شماره کلانتری هم یاداشت کنید۰۸۶۳۵۴۵۲۲۹۱