برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرمحمد فضل الله خانی

نام : امیرمحمد فضل الله خانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : مجتمع اوج نهاجا
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۹/۱۹
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :