برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرمحمد باباخانی فرد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : پادگان شهید وحدتی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :