برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرمجتبی صمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : خوزستان / دغاغله
پادگان محل خدمت : شهید رحمت
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۰
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :