برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرعلی مرادپور

نام : امیرعلی مرادپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
استان محل خدمت : کرمان / كرمان
پادگان محل خدمت : پشتیبانی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دوماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان یکم

توضیحات :