برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرعباس بختیاری

نام : امیرعباس بختیاری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / خواف
پادگان محل خدمت : چمن اباد
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

هرجای مشهد بود مشکلی نیس خواف که خدمت میکنم دو ماه کسری خدمت داره