برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرشاهکرمی

نام : امیرشاهکرمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

هنگ مرزی نگور-سیستان و بلوچستان من بخاطر شرایط پدرم میخوام انتقالی بگیرم وگرنه نگور بهترین جا برا خدمته تو سیستان.فقط هواش گرمه اما عوضش فصل زمستان سرما نداره