برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیررضاحبیبیان

نام : امیررضاحبیبیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
استان محل خدمت : هرمزگان / بندر خمیر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اذر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

سلام درخواست جابجای از هرمزگان به خوزستان رو دارم پایه خدمتی اذر۹۸