برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین امیر علی پور

نام : امیرحسین امیر علی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۴
استان محل خدمت : البرز / كرج
پادگان محل خدمت : بیمارستان جوادالامه
استان درخواستی : مازندران / تنكابن
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :

بخش آزمایشگاه‌ بیمارستان ناجا جواد الامه کرج‌خدمت میکنم نوع‌خدمت‌روزانه‌هفت‌صبح‌تا دو‌عصر هرکدام‌از شهرهای مازندران باشه فرقی نمیکنه