برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین کاظمی نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۸
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اول دی ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :