برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین کاظمی نعمتی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : بیمارستان ارتش تبریز
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

رشته علوم آزمایشگاهی به دلایل خانوادگی و کاری درخواست جابجایی دارم. آیدی تلگرامAmii6