برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین هادی پور

نام : امیرحسین هادی پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
استان محل خدمت : گلستان / گنبد كاووس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گیلان / آستارا
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :