برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین نیسانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : منطقه یک هوا دریا جنگال بندر عباس
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : در حال خدمت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی دریایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :