برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین موسوی

نام : امیرحسین موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : قصرشیرین
استان درخواستی : مازندران / رامسر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان۹۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

درخواست انتقالی