برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین قربانی کوزه گرانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان محل خدمت : گروه ۱۱ توپخانه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۶ ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

به علت دور وپرهزینه بودن مسیر رفت و آمد