برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین قربانی مقدم

نام : امیرحسین قربانی مقدم
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخانه 44 اصفهان
استان درخواستی : البرز / كرج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/12/01
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :