برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین قاسمی

نام : امیرحسین قاسمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : خوزستان / اهواز
پادگان محل خدمت : شهید جودکی
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/9/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

حتما رسته عملیاتی و دیدبان