برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین عظیمی

نام : امیرحسین عظیمی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :

سرباز یگان خدماتم بخور بخابه همش بخاطر سن بالای پدرم دنبال جابه جایم پادگان تیپ ۳۵هستم بهترین پادگانه مرخصیشم ۵۰تا منطقه ۱۸تا مرخصی