برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین عراقی

نام : امیرحسین عراقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :