برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین طبری

نام : امیرحسین طبری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : اصفهان / كاشان
پادگان محل خدمت : شهید کبریایی
استان درخواستی : گلستان / گرگان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک ده نود و هشت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :