برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین طاهری

نام : امیرحسین طاهری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : 188 زرهی
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دو ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مشکلات بیماری پدر و مادر مشکلات مالی خانواده و کمک خرج بودن بلحاظ مالی برای خانواده