برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین شمس

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
استان محل خدمت : کهکیلویه و بویراحمد / گچساران
پادگان محل خدمت : یگان امداد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :