برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین دادمهر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : منطقه دوم
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۰
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

جا ب جایی از پادگان بوشهر ب پادگان برازجان(آمادگاه)