برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین بیگلری

نام : امیرحسین بیگلری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : مازندران / بابلسر
پادگان محل خدمت : نیرو دریایی سپاه
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :