برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین بهرامی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
استان محل خدمت : هرمزگان / بندرعباس
پادگان محل خدمت : نهم شکاری شهیدعبدالکریمی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : هفت
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

به دلیل مشکلات خانوادگی که بایدمحل خدمت خود نزدیک بوده تاکمک خرج پدرناتوانم باشم