برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین اکبری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پلیس دیپلماتیک نیاوران
استان درخواستی : لرستان / بروجرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

درجه دار از گروهبان تا استوار دوم فرقی نمیکند