برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین اسماعیل دخت

نام : امیرحسین اسماعیل دخت
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استان محل خدمت : اصفهان / شهرضا
پادگان محل خدمت : گروه 22 توپخانه
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/10
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

در پادگان گروه 22 به سربازان اصفهانی و شهر کردی و شهرهای نزدیک مرخصی 3 روز اخر هفته بصورت مکرر داده میشود