برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید ناصریان

نام : امید ناصریان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : خوزستان / حمیدیه
پادگان محل خدمت : تیپ ۲۹۳ زرهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳پر دارم میرم ۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :