برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید مطمئن

نام : امید مطمئن
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : اصفهان / تودشک
پادگان محل خدمت : قرارگاه پدافند هوایی هاشم آباد
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

سلام من باتوجه به بیماری خاص مادرم (ام اس )انتقالی میخواهم