برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید مرادی

نام : امید مرادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
استان محل خدمت : بوشهر / دير
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :