برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید قدسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : یگان ویژه اصفهان
استان درخواستی : اصفهان / كاشان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهرماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :