برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید صالحی ابرقویی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : پاسگاه کوله سنگی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :