برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید البوعبای

نام : امید البوعبای
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : پادگان امام سجاد ع ندسا
استان درخواستی : خوزستان / بندر ماهشهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۱۰/۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی دریایی
درجه : استوار دوم

توضیحات :