برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیددهقان

نام : امیددهقان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

۰۹۱۱۵۶۲۴۴۸۵