برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امين صادق

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : خراسان رضوی / تربت حيدريه
پادگان محل خدمت : تيپ ١٧٧
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/12/04
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :