برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امير حسين عباسى

نام : امير حسين عباسى
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : خونداب
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/9/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :