برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

الیاس تقوی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : شهید مطهری
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سرباز ستوان سوم ناجا. یگان دیپلمات مطهری واقع در خ مطهری تهران بدلیل تک فرزندی و مشکلات شخصی قصد جابجایی دارم