برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

افشین قهرمانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : میراث فرهنگی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

سربازی که بخواد جای خودم تهران خدمت کنه.من جاش تبریز یا اطرافش خدمت کنم.نیروی انتظامی میراث فرهنگی باشه