برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اصغر ملازاده

نام : اصغر ملازاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استان محل خدمت : تهران / ورامين
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :